PROJEKTNI SLUČAJEVI

4-smjerni automatski šatl regali za kompaniju Energy Group

Projekt Case-1 (1)

AGV za XINYU IRON&STEEL GROUP CO.,LTD.30000USD

Projekt Case-1 (3)
Projekt Case-1 (2)

ASRS regali sa kompanijom WMS System za medicinski materijal

Projekt Case-1 (5)
Projekt Case-1 (4)

ASRS Miniload za preduzeća za proizvodnju vode za piće

Projekt Case-1 (7)
Projekt Case-1 (6)

ASRS Miniload za logističku kompaniju

Projekt Case-1 (9)
Projekt Case-1 (8)

ACR roboti sa regalnim policama za elektroprivredu

Projekt Case-1 (11)
Projekt Case-1 (10)

Četvorosmjerni šatl stalak za prehrambenu kompaniju

Projekt Case-1 (12)
Projekt Case-1 (13)

ASRS regalni sistem za MA STEEL COOPERATION

Projekt Case-1 (15)
Projekt Case-1 (14)